دانلود با لینک مستقیم فایل(بار الکتریکی و بررسی نیروهای موجود بین بارها و کاربرد آنها و بار الکتریکی کوانیده)

بار الکتریکی و بررسی نیروهای موجود بین بارها و کاربرد آنها و بار الکتریکی کوانیده/بار الکتریکی و بررسی نیروهای موجود بین بارها و کاربرد آنها و بار الکتریکی کوانیده/30009993/zo
بار الکتریکی و بررسی نیروهای موجود بین بارها و کاربرد آنها و بار الکتریکی کوانیده

فهرست مطالبعنوان:

مقدمه

یک آزمایش ساده

تاریخچه انتخاب نامهای مثبت و منفی

بررسی کمی نیروی موجود میان ، بارهای الکتریکی

کاربرد نیروهای الکتریکی بین اجسام باردار

بار الکتریکی کوانیده

منابعمقدمه :اگر یک روز خشک و آفتابی روی قالی راه بروید، به محض این که دستتان با دستگیره فلزی تماس پیدا می‌کند، جرقه ایجاد می‌شود. و یا هنگام باریدن باران ، آذرخش و رعد و برق را بارها ملاحظه کرده‌ایم. تمام این موارد حاکی از این است که مقدار زیادی بار الکترونی در اجسام پیرامون ما و حتی در بدن ما ذخیره شده است. خنثی بودن غالب اشیا مشاهده‌ پذیر و قابل لمس جهان ، از لحاظ الکتریکی ، این واقعیت را تایید می‌کند که تمام اشیا حاوی تعداد زیادی بار الکتریکی مثبت و منفی هستند که چون تعداد این دو نوع بار الکتریکی یکسان است، لذا از نظر آثار خارجی کاملا اثر یکدیگر را بی‌اثر می‌کنند. فقط هنگامی که این توازن زیبای الکتریکی از بین برود، طبیعت آثار بارهای مثبت و منفی آشکار می‌شود. بنابراین زمانی که گفته می‌شود، جسمی باردار است، منظور این است که بار الکتریکی در جسم اندکی نامتوازن شده است.یک آزمایش سادهیک میله شیشه‌ای را در دست خود گرفته و با پارچه ابریشمی مالش دهید. عمل مالش سبب می‌شود که مقدار کمی بار الکتریکی از یک جسم به جسم دیگر منتقل شود، و لذا خنثایی الکتریکی آن دو به هم می‌خورد. حال اگر این میله باردار بوسیله یک رشته نخ از نقطه آویزان کنیم وسیله شیشه‌ای دیگری را که به صورت مشابه باردار شده است به این میله نزدیک کنیم، دو میله یکدیگر را می‌رانند. اما اگر یک میله پلاستیکی را که با یک پوست خز باردار شده است به این میله نزدیک کنیم، در این صورت میله پلاستیکی انتهای باردار میله شیشه‌ای آویزان شده را جذب می‌کند.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که دو نوع بار الکتریکی وجود دارد. یک نوع از آن ، یعنی بار الکتریکی که روی شیشه مالش داده شده ایجاد می‌شود را بار مثبت و نوع دیگر ، یعنی بار الکتریکی ایجاد شده روی میله بار منفی می‌نامیم همچنین نتیجه می‌گیریم که بارهای الکتریکی همنام یکدیگر را دفع می‌کنند و برعکس بارهای الکتریکی غیر همنام همدیگر را جذب می‌کنند.مطالب دیگر:
📌سینک طراحی شده در سالیدورک و کتیا📌توربین طراحی شده در سالیدورک و کتیا📌نقشه های اجرایی آبمیوه گیری طراحی شده در سالیدورک و کتیا📌نقشه های اجرایی ابمیوه گیری طراحی شده با سالیدورک📌نقشه های اجرایی دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا📌نقشه های اجرایی دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک📌نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا📌نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک📌شیپ فایل مناطق اداری کل ایران (iran-administrative)📌شیپ فایل مناطق ساختمان های ایران (iran buildings)📌شیپ فایل مناطق خط ساحلی کل ایران (iran coastline)📌شیپ فایل مناطق بزرگراه های کل ایران (iran-highway)📌شیپ فایل کاربری اراضی ایران (iran-landuse)📌شیپ فایل موقعیت ایران (iran-location)📌شیپ فایل ویژگی ها طبیعی ایران (iran-natural-features)📌شیپ فایل مکان های ایران (iran-places)📌شیپ فایل نقاط ایران (iran-points)📌شیپ فایل نقاط مهم و خاص ایران (iran-points-of-interest)📌شیپ فایل خطوط ریلی ایران (iran-railways)📌شیپ فایل آبهای ایران (iran-Water)📌شیپ فایل آبراه های ایران (iran-Water Way )📌شیپ فایل جاده های ایران (iran-Roads)📌نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا📌نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک📌دستگاه پانچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا